, ,

アップルさんより

minna san watashi no tanjobi kitikurete arigatou gozaimasu sugoku ureshikatta desu

7311